ECONOMIE


Algemeen

Dit vak (met code DEC-10306) verzorg ik in de tweede periode van het studiejaar 2018/2019 tezamen met R. Haagsma (examinator) en M. Treurniet. Voor alle nadere informatie en materiaal raadplege men de ''Blackboard'' van het vak.
house1.gif